Εξετάσεις Γλωσσομάθειας

ΑΓΓΛΙΚΑ ΓΑΛΛΙΚΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ
Cambridge/Michigan DELF DALF / Sorbonne Goethe Institut/ Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας
C2 (PROFICIENCY) C2 C2
C1 (Advanced) C1 C1
B2 (LOWER) B2 / B1 B2
B1 (PRE-LOWER) A2 / A1 B1

Είμαστε μέλη των:

British Council

Hellenic American Union
Europalso
IFA
Goethe Institut